Koje su prednosti korišćenja Virtuelnog štampača?

Instalirajte Virtuelni štampač na bilo koji računar i očuvajte svoj ERP netaknut.

Virtuelni štampač služi kao veza između vašeg ERP-a i našeg cloud-a.

Vaši zaposleni i vi dobro poznajete vaš ERP. Njegova promena bi zahtevala dodatni novac, vreme i obuku.

Ovim putem vaše poslovanje će funkcionisati na najvišem nivou u svakom trenutku. Implementacija ne ometa vaše svakodnevne operacije.

Automatizujte distribuciju postavljanjem načina isporuke faktura i koristite ovu funkciju u punom kapacitetu.

Šaljite fakture klijentima putem različitih kanala distribucije, e-mail-a, sačuvajte u folderu itd.

Operativnost tima

Upravljajte sami e-fakturama ili dodelite korisničke uloge i dozvole i kreirajte tim za e-fakturisanje.

Uspostavljanje veze preko Virtuelnog štampača vam omogućava da šaljete fakture sa onoliko uređaja koliko vaše poslovanje zahteva i da upravljate njima sa bilo kog mesta u svetu.

Inovativno rešenje za fakturisanje