Počnite da kreirate e-fakture sada.

Izaberite paket koji vam odgovara.

Mesečno
Godišnje
 
RSD 5.860 /god.
586RSD488/mes.
RSD 586 /mes.
naplaćuje se godišnje
naplaćuje se mesečno

LIGHT

 

Funkcionalnosti:

 • Generisanje faktura direktno u internet pretraživaču
 • Transformacija u potreban format fiskalizacije ili e-fakture
 • Pošalji domaćem ili stranom kupcu putem email-a
 • Dostavi domaćoj SEF portalu
 • Generiši automatski i pošalji storno dokument
 • Generiši PDF (sa podacima e-računa i dokazima o slanju na SEF)
 • Download-uj ili štampaj fakture i priloge
 • Pristup vizuelizaciji dokumenata 24/7 gde god se nalazili u toku čitavog ciklusa dokumenta
 • Generisanje i štampanje izveštaja za PU

Jedini mogući Dodaci:

 • Primljene fakture (293 RSD/mes)

Ograničenja:

 • Izdate fakture: 10/mes
 • Primljene fakture: 20/mes
 • Broj korisnika: 2 (jedan nalog za izdavaoca faktura i jedan za knjigoviđu)
Saznaj više 14 dana besplatne probe!

Potpuno besplatno 14 dana!

Bez podataka kartice. Neograničeno korišćenje. Bez obaveza.

 
RSD11.690/god.
1169RSD974/mes.
RSD1169/mes.
naplaćuje se godišnje
naplaćuje se mesečno

BASIC

Sve iz LIGHT, plus: 

Funkcionalnosti:

 • Generisanje faktura direktno u internet pretraživaču (personalizovanih uz pomoć loga i ličnog potpisa)
 • Izdavanje faktura u različitim valutama
 • Transformacija u format e-fakture (po domaćem zakonu ili po Peppol BIS parametrima) ili fiskalizacija
 • Generisanje vizuelizacije u PDF formatu napravljene fakuture (u zahtevanom jeziku)
 • Dodavanje do 5 propratnih dokumenata, svaki do 20MB
 • Automatsko slanje svih dokumenata domaćim ili stranim kupcima putem email-a
 • Dostava na Sistem Elektronskih Faktura (SEF)
 • Generisanje PDF dokumenta za arhivu (uključujući podatke o fiskalizaciji i/ili o slanju)
 • Download ili štampanje faktura i dodataka
 • Generisanje i slanje/fiskalizacija Avansnih faktura
 • Upotreba Avansne fakture kao način plaćanja na jednoj ili više propratnih faktura
 • Automatsko generisanje i slanje/fiskalizacija storno računa (uz jedan referentni dokument)
 • Slanje Profaktura i automatska distribucija kupcu kroz naš servis
 • Download ili štampanje faktura i propratnih dokumenata
 • Pristup vizuelizaciji dokumenata 24/7 gde god se nalazili u toku čitavog ciklusa dokumenta

Ograničenja:

 • Broj korisnika: 3
 • Izdate fakture: 150/mes
 • Primljene fakture: 200/mes

Dodatni korisnici:

 • Dodatni korisnik za terenski rad (Light verzija) (175 RSD/mes)
 • Dodatni Basic korisnik (234 RSD/mes)

Dodatne opcije u vezi:

 • Primljenih faktura:
  • Primljene fakture koje nisu e-fakture (povučene putem enkriptovanog e-mail kanala) (351 RSD/mes);
  • AI OCR za automatsko očitavanje primljenih faktura koje nisu e-fakture (586 RSD/mes)
 • Mreža za distribuciju:
  • Slanje i primanje kroz Peppol mrežu - za registrovane kupce (1172 RSD/mes)
Saznaj više 14 dana besplatne probe!

Potpuno besplatno 14 dana!

Bez podataka kartice. Neograničeno korišćenje. Bez obaveza.

 
RSD 23.390 /god.
2339 RSD 1949 /mes.
RSD 2339 /mes.
naplaćuje se godišnje
naplaćuje se mesečno

Professional

Sve iz BASIC, plus:

Funkcionalnosti:

 • Generisanje i slanje Kreditnih odobrenja (mogućnost navođenja više referentnih dokumenata)
 • Odabir templejta fakture
 • Izdavanje periodičnih faktura

Količine:

 • Izdate fakture: 5000/mes
 • Primljene fakture: 10000/mes
 • Broj korisnika: 5

Dodatni korisnici:

 • Dodatni korisnik za terenski rad (234 RSD/mes)
 • Dodatni Professional korisnik (351 RSD/mes)

Dodatne opcije u vezi:

 • Integracije sa drugim IT sistemima (jednokratna naplata uspostavljanja sistema od 1000 Eur)
  • Integracija ERP-a ili drugih rešenja za fiskalizaciju i e-račun
   • fakture koje su generisane u vašem ERP-u se mogu poslati na servis putem jednog jednostavnog API-ja
   • proizvođači ERP-a su uključeni u integraciju; osnovna integracija se može obaviti u toku jednog radnog dana
   • sve e-fakture ili zavtevi za fiskalizaciju se nalaze u okviru servisa
   • bilo kakva tehnička podrška pri integraciji je uključena
  • Standardno povlačenje (ili povlačenje putem API-ja) finansijskih podataka o izdatim fakturama radi prenosa u računovodstveni sistem
  • Standardno povlačenje (ili povlačenje putem API-ja) finansijskih podataka o primljenim fakturama radi prenosa u računovodstveni sistem
 • Standardni dodaci:
  • API za dobijanje dodatnog pečata sertifikovanog od strane EU za arhivirane fakture (Kako bi se one mogle koristiti na svim sudovima EU i nekih dodatnih država).
  • API za pripremanje strandardnih knjižnih odobrenja (knjižno odobrenje na osnovu perioda)
Saznaj više 14 dana besplatne probe!

Potpuno besplatno 14 dana!

Bez podataka kartice. Neograničeno korišćenje. Bez obaveza.

 
RSD 58.630 /god.
5863 RSD 4885 /mes.
RSD 5863 /mes.
naplaćuje se godišnje
naplaćuje se mesečno

BUSINESS

Sve iz PRO, plus:

Funkcionalnosti:

 • Periodično i “na zahtev” izveštavanje o porezima
 • Izrada zakonom utvrđenih izveštaja i e-izveštaja
 • Slanje pripremljenih zakonom utvrđenih e-izveštaja Poreskoj upravi
 • Preuzimanje ili štampanje pripremljenih izveštaja (u PDF-u)
Količine:
 • Izdate fakture: neograničeno
 • Primljene fakture: neograničeno
 • Broj korisnika: 50

Dodatne mogućnosti po vašoj meri (napredne opcije koje su napravljene samo za vaše preduzeće):

(cena po projektu; u saradnji sa partnerskom firmom TailoredSaaS.com)

 • Po vašoj meri napravljen algoritam za automatsko generisanje knjižnih odobrenja
 • Kompleksne/zahtevne procedure distribucije troškova koje podrazumeva način potvrđivanja primljenih faktura
 • Konsolidovani podaci o prodaji i troškovima za celu grupu kompanija
 • Po vašoj meri napravljene transformacije svih primljenih faktura u željenom formatu (za jednostavniju implementaciju povlačenja faktura putem ERP-a)
 • Po vašoj meri napravljeno importovanje primljenih e-faktura/faktura direktno u vaš ERP
 • Drugi potrebni/željeni SaaS moduli/komponente skrojene po vašoj meri
Saznaj više 14 dana besplatne probe!

Potpuno besplatno 14 dana!

Bez podataka kartice. Neograničeno korišćenje. Bez obaveza.

14-dnevni probni rok Vam daje pristup kompletnom servisu bez restrikcija

Više detalja o paketima programa za e-fakture 

Ograničenja

LIGHT BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Broj korisnika 2 3 5 50
Izdate fakture 10/mes 150/mes 5000/mes neograničeno
Primljene fakture 20/mes 200/mes 10000/mes neogranieno

Funkcionalnosti

LIGHT BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Generisanje faktura/e-faktura direktno u internet pretraživaču

Funkcionalnosti

LIGHT BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Generisanje faktura/e-faktura direktno u internet pretraživaču
Transformacija
Slanje
Dostavi domaćoj SEF portalu
Generisanje storno dokumenta
Automatsko popunjavanje kupaca
Generisanje PDF-a
Download
Pristup 24/7
Personalizovanje faktura uz pomoć logo-a i ličnog potpisa
Izdavanje faktura u različitim valutama
Transformacija u format e-fakture
Dostava na Sistem Elektronskih Faktura (SEF)
Generisanje vizuelizacije (PDF u zahteevanom jeziku)
Dodavanje do 5 propratnih dokumenata
Slanje propratnih dokumenata
Generisanje PDF dokumenta za arhivu
Avansne fakture
Plaćanje avansnom fakturom
Jedan referentni dokument
Slanje Profaktura kroz naš servis
Generisanje Kreditnih odobrenja
Odabir templejta fakture
Izdavanje periodičnih faktura
Periodično i “na zahtev” izveštavanje o porezima
Izrada zakonom utvrđenih izveštaja i e-izveštaja
Slanje pripremljenih zakonom utvrđenih e-izveštaja Poreskoj upravi
Preuzimanje ili štampanje pripremljenih izveštaja (u PDF-u)

Dodaci

LIGHT BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Primljene fakture (293 RSD/mes)
Dodatni korisnik za terenski rad (Light verzija) (175 RSD/mes)
Dodatni Basic korisnik (234 RSD/mes)
Dodatni korisnik za terenski rad (234 RSD/mes)
Dodatni Professional korisnik (351 RSD/mes)

Dodatne opcije u vezi:

LIGHT BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Primljene fakture
AI OCR
Slanje i primanje kroz Peppol mrežu

Integracije sa drugim IT sistemima (jednokratna naplata uspostavljanja sistema od 1000 Eur)

Integracija ERP-a ili drugih rešenja za fiskalizaciju i e-račun
Standardno povlačenje o izdatim fakturama
Standardno povlačenje o primljenim fakturama

Standardni dodaci

API za dobijanje dodatnog pečata sertifikovanog od strane EU za arhivirane fakture
API za pripremanje strandardnih knjižnih odobrenja

Dodatne mogućnosti po vašoj meri

Po vašoj meri napravljen algoritam za automatsko generisanje knjižnih odobrenja
Po vašoj meri napravljene komponente
Kompleksne/zahtevne procedure
Konsolidovani podaci o prodaji i troškovima za celu grupu kompanija
Po vašoj meri napravljene transformacije
Po vašoj meri napravljeno importovanje primljenih e-faktura/faktura direktno u vaš ERP
Drugi potrebni/željeni SaaS moduli/komponente skrojene po vašoj meri

Ostala rešenja za korisnike

Započnite sada