Počnite da kreirate e-fakture sada, a platite nakon prvih 30 dana. 

Izaberite paket koji vam odgovara.

Mesečno
Godišnje
 
99,50 /god.
8,29/mes.
9,95/mes.
naplaćuje se godišnje
naplaćuje se mesečno

BASIC

 

Kreiraj:

 • e-Fakture
 • dodatni opis artikla
 • personalizovane fakture
 • autodovršavanje stavke i klijenta

Distribucija:

 • preuzmi e-fakture (.xml & .pdf) 
 • pošaljite ih imejlom direktno iz našeg servisa
 • slanje na državni portal
  e-fakture 

Arhiva:

 • 5 GB ~50.000 faktura

Korisnici:

 • 1

Cene i karakteristike mogu da variraju u zavisnosti od specifikacija vaše zemlje.

Probajte bez rizika 45 dana!

Otkažite bilo kada u prvih 45 dana i dobićete novac nazad.

 
199,50/god.
16,62/mes.
19,95/mes.
naplaćuje se godišnje
naplaćuje se mesečno

Professional

Sve iz BASIC, plus:

Kreiraj:

 • kreditnih zaduženja i odobrenja
 • periodično kreiranje računa
 • vođenje poslovnih registara

Prikupljanje informacija putem:

 • ERP sa e-Invoices Online preko API-ja

Distribucija:

 • internacionalno putem Peppol-a
 • prilozima na fakturama
 • obaveštenja

Arhiva:

 • 10 GB ~100.000 faktura

Korisnici:

 • 3
Saznaj više

Cene i karakteristike mogu da variraju u zavisnosti od specifikacija vaše zemlje.

Probajte bez rizika 45 dana!

Otkažite bilo kada u prvih 45 dana i dobićete novac nazad.

 
499,50/god.
41,62/mes.
49,95/mes.
naplaćuje se godišnje
naplaćuje se mesečno

BUSINESS

Sve iz PRO, plus:

Kreiraj:

 • masovni uvoz artikala
Distribucija:
 • masovno slanje više e-faktura jednim klikom 
 • pametna SMTP konfiguracija

Arhiva:

 • 50 GB ~500.000 faktura
 • zakonski propisana arhiva

Korisnici:

 • 10
Saznaj više

Cene i karakteristike mogu da variraju u zavisnosti od specifikacija vaše zemlje.

Probajte bez rizika 45 dana!

Otkažite bilo kada u prvih 45 dana i dobićete novac nazad.

Više detalja o paketima programa za e-fakture 

Korisnici

BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Broj korisnika 1 3 10
Više preduzeća sa jednim nalogom

Kreiraj

BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Kreirajte elektronske fakture

Kreiraj

BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Kreirajte elektronske fakture
Dodatni opis (artikla)
Personalizacija faktura
Automatsko popunjavanje artikla
Automatsko popunjavanje kupaca
Knjižno odobrenje
Periodična faktura
Upravljanje registrom artikala
Uvezite artikle

Načini povezivanja

BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Povežite svoj ERP sa e-Invoices Online preko API-ja 

Distribucija

BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Preuzmite e-fakture
Šaljite e-fakture na imejl putem našeg servisa
Slanje na portal e-faktura nacionalne vlade
Dodajte priloge u e-fakture
Obaveštenja o statusu
Slanje međunarodnih e-faktura putem Peppol-a
Dodajte priloge međunarodnim e-fakturama
Pametna konfiguracija SMTP servera
Elektronski potpis delegirani delegirani sopstveni/dele.
Slanje e-faktura odjednom

Skladište

BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Arhiva e-faktura 5 GB 10 GB 50 GB

Korisnički servis

BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Podrška putem imejla
Telefonska podrška uživo (radno vreme)
Premium telefonska podrška RSD RSD

Ostala rešenja

Započnite sada