Upotrijebite naše web sučelje za izradu faktura od nule ili prije toga upotrijebite API-je za generiranje faktura iz vaših podataka i koristite naše sučelje za uređivanje generiranih faktura. Nakon toga koristite API-je za transformaciju u e-račun, fiskalizaciju, distribuciju… Naši API-ji su vaš moćan tajni razvojni partner za zadovoljstvo vaših klijenata.

Za više informacija, kontaktirajte nas.