Upotrebite naš web interfejs za izradu faktura od nule ili pre toga upotrebite API-je za generiranje faktura iz vaših podataka i koristite naš interfejs za uređivanje generisanih faktura. Nakon toga koristite API-je za transformaciju u e-račun, fiskalizaciju, distribuciju… Naši API-ji su vaš moćan tajni razvojni partner za zadovoljstvo vaših klijenata.

Za više informacija, kontaktirajte nas.