Kreirajte, šaljite, primajte i arhivirajte e-fakture

Upravljanje e-fakturama u „klaudu”

kreiraj na webu

veza sa SEF portalom

povezivanje ERP-a

kreiraj na webu

veza sa SEF portalom

povezivanje ERP-a

Kreirajte, šaljite, primajte i arhivirajte e-fakture

Upravljanje e-fakturama u „klaudu”

Upravljanje fakturama bez utroška papira

ubrzati proces | smanjiti greške | redukovati troškove

- ubrzati proces -

- smanjiti greške -

- redukovati troškove -

Sve za brzo i lakše fakturisanje na jednom mestu, direktno u vašem pretraživaču.

Intuitivan dizajn

Brz i lak kreator e-računa na platformi i koji simulira tipičnu fakturu na papiru.

Jasan pregled

Sortirajte fakture pomoću moćnih filtera. Nikada više nećete izgubiti ni jednu fakturu.

Direktna veza

Šaljite klijentima, portalima e-računa i direktno sačuvajte u zakonski propisanoj arhivi.

Koja je procedura
 e-fakturisanja?

Koja je procedura e-fakturisanja?

Završite sve za manje od sat vremena.*

* Za povezivanje ERP-a sa našim servisom kliknite ovde.

Pogledajte pakete za profesionalce, manja preduzeća i kompanije sa naprednim zahtevima.

˝Pažnja!˝

Od 1.7. vaše preduzeće mora znati kako da primi sve e-fakture poslate od bilo kog subjekta.

Zakon pravi: “Obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta privatnog sektora primenjuje se od 1. jula 2022. godine.”

Možete da:

Kreirajte e-fakture na vebu pomoću našeg intuitivnog generatora e-faktura.

Distribuirajte i primajte e-fakture  klijentima, u zemlji i inostranstvu.

Čuvajte najvažnije elektronske dokumente u zakonski propisanoj arhivi.

Plaćanje se zahteva tek nakon 30 dana korišćenja i to uz 45-dnevnu garanciju povrata novca.

Već imate ERP, ali preko njega ne možete da pravite e-fakture?

Vaš ERP programer može da prilagodi softver:

Povežite svoj ERP sa e-Invoices Online preko API-ja

Nauči kako
1 

Samo jedan dan za celu integraciju

Programeri softvera mogu da integrišu naš API u svoj ERP sistem za jedan dan.

2 

100% tačnosti

Nema grešaka pri prenosu podataka sa ERP-a u naš servis.

3 

Iskoristite prednosti e-Invoices Online

Koristite praktične funkcije iz našeg osnovnog rešenja, kao što je masovno slanje.

4 

Nije potrebna obuka

Možete da nastavite da koristite svoj ERP softver kao i ranije.

Ako vaš ERP programer ne može da prilagodi softver:

 Povežite svoj ERP sa e-Invoices Online servis preko Virtuelnog štampača

Povežite
 e-Invoices Online
servis preko Virtuelnog štampača

Nauči kako
1 

Bez promene softvera

Povezivanje putem Virtuelnog štampača je kompatibilno svim ERP sistemima. Možete da sačuvate svoj softver netaknut i da tako uštedite novac.

2 

Nije potrebna posebna obuka

Vaša kompanija neće morati da troši vreme i resurse na obuku zaposlenih.

3 

Nudi potpunu automatizaciju

Pruža vam mogućnost da potpuno automatizujete distribuciju, direktno iz vašeg softvera za fakturisanje.

4 

Podržava više uređaja i korisnika

Odlučite ko će upravljati fakturama preko korisničkih dozvola. Licencirajte onoliko uređaja koliko vam je potrebno.

Komentari korisnika

TELEFUSE

Kompletno resenje zadovoljava 100% nasih potreba.

RIVIJERA d.o.o.

Sjajna i ljubazna podrska koja je tu u svakom momentu da pomogne i pruzi korisne informacije.

MB Moda Tex d.o.o.

Svidja mi se mogucnost ubacivanja loga kao i elektonskog potpisa.

NESIREN d.o.o.

Pristup sa bilo koje lokacije.

MIROX company

Svakako arhiviranje računa.

Zašto baš e-faktura usklađena sa EU?

e-Faktura je novi standard u upravljanju fakturama širom sveta.

Brža obrada

E-fakture ubrzavaju slanje, usmeravanje unutar kancelarije i automatsko usklađivanje podataka prilikom prijema e-faktura, nije dostupno samo za digitalne .pdf ili .jpg fakture.

Jeftinije rukovanje

e-Fakture pružaju velike uštede u štampanju, poštarini i arhiviranju. Uklanja ručno pregledanje i odobravanje primljenih faktura i unos podataka o fakturama u pristupne tačke ili računovodstvene sisteme.

379ed1 85c5e4 59b0db 1891cc 0c8acb 4e63ad ffc339 f9a33d f36e3e 58be85

Međudržavna komunikacija

Olakšava međunarodne trgovinske operacije, zbog trenutne i automatske obrade.

Ekološki

Oslobodite se tona papira koje leže po kancelariji. Bez stvarne potrebe za štampanjem faktura, pomažete svetu, održavajući ga zelenijim.

Šta je e-faktura?

Elektronska faktura (e-faktura) je faktura koja je izdata, preneta i primljena u formatu strukturisanih podataka koji omogućava automatsku i elektronsku obradu, kako je definisano u Direktivi 2014/55/EU. U skladu je sa evropskim standardom za e-fakturisanje, koji vam omogućava da zamenite fizički papirni obrazac strukturisanim digitalnim obrascem. To nije samo digitalna verzija obične papirne fakture.

Omogućava efikasnije rukovanje i arhiviranje fakture, štedi novac u štampanju, poštarini, pregledanju unutar kancelarije i arhiviranju u papirnoj formi, uklanja potrebu za ručnim pregledom i čitanjem vizuelnog oblika fakture, uklanja ručni unos informacija o fakturi u postojeći sistem, značajno štedi novac u ljudskim resursima i značajno smanjuje greške pri unosu podataka. Ovo se ne može postići digitalnim slikama faktura kao što su .pdf i .jpg.

Pronađite više informacija o prednostima e-fakturisanja.

Krenite još danas

Registrujte svoj posao i počnite

Registruj se