Specifično generisanje mase računa/e-računa/fiskalizovanih računa iz Vaših podataka. Izrada specifične vizuelizacije e-računa u PDF formatu. Elektronska distribucija u TAP i/ili klijentima direktno.