Specifično generiranje mase računa/e-računa/fiskaliziranih računa iz Vaših podataka. Izrada specifične vizualizacije e-računa u PDF formatu. Elektronička distribucija TAP-u i/ili klijentima.