Kompletno e-fakturisanje na vebu

Pomažemo vam da kreirate e-fakture usklađene sa EU, da ih distribuirate i primate u zemlji i inostranstvu i da ih legalno arhivirate.

Kreirajte e-fakture na vebu

Distribuirajte u zemlji i inostranstvu

Čuvati u pravnoj arhivi

Proverite cene za naše odgovarajuće pakete.

Kreirajte u veb pretraživaču

Kreirajte svoje e-fakture brže i lakše za produktivan radni tok. Možete da dodajete popuste, birate različite načine plaćanja, obračunavate poreze, upravljate i uvozite artikle, koristite registar artikala i još mnogo toga.

Uređivanje, poništavanje i umnožavanje.

Automatsko popunjavanje, registar članaka i masovno slanje.

Personalizacija sa logom, potpisom i pečatom.

Saznajte više o funkcijama izrađivača e-faktura:

Saznajte više

Isprobajte naše rešenje!

Vežbajte pravljenje i upravljanje profesionalnim e-fakturama u test okruženju sa demo kompanijom, koliko god želite.

Pristupi demo

Distribucija

Nakon kreiranja e-fakture, možete je poslati na nacionalnom nivou svojim klijentima i portalu e-faktura ili na međunarodnom nivou koristeći Peppol mrežu. Takođe možete da ga isporučite putem e-pošte ili da ga preuzmete kao .pdf ili .xml.

Our solution is using stuctured and organized overview that gives you feedback about the status of your invoices. Received, accepted, rejected or else, you will know it!

Domaća dostava u podržanim zemljama.

Međunarodna isporuka preko Peppol mreže.

Dodajte priloge svim e-računima.

Isporuka e-pošte i preuzimanje kao .pdf ili .xml.

Obaveštenja o statusu.

Grupno slanje jednim klikom.

Proverite cene za detalje.

Skladište

Vaše fakture su bezbedno uskladištene u našem skladištu u oblaku, dostupne u bilo koje vreme i bilo gde.

U poslovnom paketu skladište automatski postaje eArhiva - legalno skladište, koje zamenjuje arhivu papira faktura.

eArhiva

U eArhivi e-Fakture se čuvaju u elektronskom skladištu dokumenata koje je odobrila vlada. Oni su digitalno potpisani (sa našim ili delegiranim elektronskim potpisom) i vremenski žigosani.

Zamenite papirnu arhivu i uštedite prostor, vreme i novac.

Kanal veze za vaš ERP preko virtuelnog štampača

Počnite od 5 hiljada evra.

Ako autor nema mogućnosti da integriše API-je, još uvek imamo rešenje.

I dalje možete da se pridržavate svih zakonskih zahteva, bez ikakvih promena u svom softveru.

Kanal povezivanja za vaš ERP preko API-ja

Uključeno besplatno u ProfessionalBusiness paket!

Nastavite da koristite svoj ERP, ali povezani na e-Fakture na mreži da biste dobili e-Fakture.

Autor vašeg postojećeg softvera za fakturisanje samo treba da koristi naše jednostavne API-je da pošalje neke osnovne podatke o fakturi u našu uslugu.

Oni to mogu da urade za samo jedan dan.

Isprobajte našu demonstraciju i testirajte naše rešenje da vidite da li je pravo za vas.

Pristupi demo

Počnite da kreirate e-fakture sada, a platite nakon prvih 30 dana. 

Izaberite paket koji vam odgovara.

Mjesečno
Godišnje
 
50/god.
4,16 /mjes.
5/mjes.
naplaćuje se godišnje
naplaćuje se mjesečno

LIGHT

 

Funkcionalnosti:

 • Generisanje faktura direktno u internet pretraživaču
 • Transformacija u potreban format fiskalizacije ili e-fakture
 • Pošalji domaćem ili stranom kupcu putem email-a
 • Dostavi domaćoj PU (Poreskoj Upravi)
 • Generiši automatski i pošalji/fiskalizuj storno dokument
 • Generiši PDF (sa podacima o fiskalizaciji i dokazima o slanju)
 • Download-uj ili štampaj fakture i priloge
 • Pristup vizuelizaciji dokumenata 24/7 gdje god se nalazili u toku čitavog ciklusa dokumenta
 • Generisanje i štampanje izvještaja za PU

Jedini mogući Dodaci:

 • Primljene fakture (2,5 eur/mjes)

Ograničenja:

 • Izdate fakture: 10/mjes
 • Primljene fakture: 20/mjes
 • Broj korisnika: 2 (jedan nalog za izdavaoca faktura i jedan za knjigoviđu)
Saznaj više 14 dana besplatne probe!

Potpuno besplatno 14 dana!

Bez podataka kartice. Neograničeno korišćenje. Bez obaveza.

 
100  /god.
8,33 /mjes.
10 /mjes.
naplaćuje se godišnje
naplaćuje se mjesečno

BASIC

Sve iz LIGHT, plus:

 

Funkcionalnosti:

 • Generisanje faktura direktno u internet pretraživaču (personalizovanih uz pomoć loga i ličnog potpisa)
 • Izdavanje faktura u različitim valutama
 • Transformacija u format e-fakture (po domaćem zakonu ili po Peppol BIS parametrima) ili fiskalizacija
 • Generisanje vizuelizacije u PDF formatu napravljene fakuture (u zahtijevanom jeziku)
 • Dodavanje do 5 propratnih dokumenata, svaki do 20MB
 • Automatsko slanje svih dokumenata domaćim ili stranim kupcima putem email-a
 • Dostava na Sistem Poreske uprave (SEP)
 • Generisanje PDF dokumenta za arhivu (uključujući podatke o fiskalizaciji i o slanju)
 • Download ili štampanje faktura i dodataka
 • Generisanje i slanje/fiskalizacija Avansnih faktura
 • Upotreba Avansne fakture kao način plaćanja na jednoj ili više propratnih faktura
 • Automatsko generisanje i slanje/fiskalizacija storno računa (uz jedan referentni dokument)
 • Slanje Profaktura i automatska distribucija kupcu kroz naš servis
 • Download ili štampanje faktura i propratnih dokumenata
 • Pristup vizuelizaciji dokumenata 24/7 gdje god se nalazili u toku čitavog ciklusa dokumenta

Ograničenja:

 • Izdate fakture: 150/mjes
 • Primljene fakture: 200/mjes
 • Broj korisnika: 3

Dodatni korisnici:

 • Dodatni korisnik za terenski rad (Light verzija) (1,5 eur/mjes)
 • Dodatni Basic korisnik (2 eur/mjes)

Dodatne opcije u vezi:

 • Primljenih faktura:
  • Primljene fakture koje nijesu e-fakture (povučene putem enkriptovanog e-mail kanala) (3 eur/mjes)
  • AI OCR za automatsko očitavanje primljenih faktura koje nijesu e-fakture (5 eur/mjes)
 • Mreža za distribuciju:
  • Slanje i primanje kroz Peppol mrežu - za registrovane kupce (10 eur/mjes)
Saznaj više 14 dana besplatne probe!

Potpuno besplatno 14 dana!

Bez podataka kartice. Neograničeno korišćenje. Bez obaveza.

 
200 /god.
16,66 /mjes.
20 /mjes.
naplaćuje se godišnje
naplaćuje se mjesečno

Professional

Sve iz BASIC, plus:

Funkcionalnosti:

 • Generisanje i slanje/fiskalizacija Kreditnih odobrenja (mogućnost navođenja više referentnih dokumenata)
 • Odabir templejta fakture
 • Izdavanje periodičnih faktura

Količine:

 • Izdate fakture: 5000/mjes
 • Primljene fakture: 10000/mjes
 • Broj korisnika: 5

Dodatni korisnici:

 • Dodatni korisnik za terenski rad (2 eur/mjes)
 • Dodatni Professional korisnik(3 eur/mjes)

Dodatne opcije u vezi:

 • Integracije sa drugim IT sistemima (jednokratna naplata uspostavljanja sistema od 1000 Eur)
  • fakture koje su generisane u vašem ERP-u se mogu poslati na servis putem jednog jednostavnog API-ja
  • proizvođači ERP-a su uključeni u integraciju; osnovna integracija se može obaviti u toku jednog radnog dana
  • sve e-fakture ili zavtjevi za fiskalizaciju se nalaze u okviru servisa
  • bilo kakva tehnička podrška pri integraciji je uključena
 • Standardno povlačenje (ili povlačenje putem API-ja) finansijskih podataka o izdatim fakturama radi prenosa u računovodstveni sistem
 • Standardno povlačenje (ili povlačenje putem API-ja) finansijskih podataka o primljenim fakturama radi prenosa u računovodstveni sistem
 • Standardni dodaci:
  • API za dobijanje dodatnog pečata sertifikovanog od strane EU za arhivirane fakture (Kako bi se one mogle koristiti na svim sudovima EU i nekih dodatnih država).
  • API za pripremanje strandardnih knjižnih odobrenja (knjižno odobrenje na osnovu perioda)
Saznaj više 14 dana besplatne probe!

Potpuno besplatno 14 dana!

Bez podataka kartice. Neograničeno korišćenje. Bez obaveza.

 
500 /god.
41,66 /mjes.
50 /mjes.
naplaćuje se godišnje
naplaćuje se mjesečno

BUSINESS

Sve iz PRO, plus:

Funkcionalnosti:

 • Periodično i “na zahtjev” izvještavanje o porezima
 • Izrada zakonom utvrđenih izveštaja i e-izveštaja
 • Slanje pripremljenih zakonom utvrđenih e-izvještaja Poreskoj upravi
 • Preuzimanje ili štampanje pripremljenih izvještaja (u PDF-u)
Dodatne mogućnosti po vašoj mjeri (napredne opcije koje su napravljene samo za vaše preduzeće):

(cijena po projektu; u saradnji sa partnerskom firmom TailoredSaaS.com)

 • Po vašoj mjeri napravljen algoritam za automatsko generisanje knjižnih odobrenja
 • Po vašoj mjeri napravljene komponente za potvrđivanje primljenih faktura prema prethodno usaglašenim načinima rada
 • Kompleksne/zahtjevne procedure distribucije troškova koje podrazumijeva način potvrđivanja primljenih faktura
 • Konsolidovani podaci o prodaji i troškovima za celu grupu kompanija
 • Po vašoj mjeri napravljene transformacije svih primljenih faktura u željenom formatu (za jednostavniju implementaciju povlačenja faktura putem ERP-a)
 • Po vašoj mjeri napravljeno importovanje primljenih e-faktura/faktura direktno u vaš ERP
 • Drugi potrebni/željeni SaaS moduli/komponente skrojene po vašoj mjeri
Saznaj više 14 dana besplatne probe!

Potpuno besplatno 14 dana!

Bez podataka kartice. Neograničeno korišćenje. Bez obaveza.

14-dnevni probni rok Vam daje pristup kompletnom servisu bez restrikcija

Više detalja o paketima

Ograničenja

LIGHT BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Broj korisnika 2 3 5 50
Izdate fakture 10/mes 150/mes 5000/mes neograničeno
Primljene fakture 20/mes 200/mes 10000/mes neogranieno

Funkcionalnosti

LIGHT BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Generisanje faktura/e-faktura direktno u internet pretraživaču
Transformacija
Slanje
Dostavi domaćoj SEF portalu
Generisanje storno dokumenta
Automatsko popunjavanje kupaca
Generisanje PDF-a
Download
Pristup 24/7
Personalizovanje faktura uz pomoć logo-a i ličnog potpisa
Izdavanje faktura u različitim valutama
Transformacija u format e-fakture
Dostava na Sistem Elektronskih Faktura (SEF)
Generisanje vizuelizacije (PDF u zahteevanom jeziku)
Dodavanje do 5 propratnih dokumenata
Slanje propratnih dokumenata
Generisanje PDF dokumenta za arhivu
Avansne fakture
Plaćanje avansnom fakturom
Jedan referentni dokument
Slanje Profaktura kroz naš servis
Generisanje Kreditnih odobrenja
Odabir templejta fakture
Izdavanje periodičnih faktura
Periodično i “na zahtev” izveštavanje o porezima
Izrada zakonom utvrđenih izveštaja i e-izveštaja
Slanje pripremljenih zakonom utvrđenih e-izveštaja Poreskoj upravi
Preuzimanje ili štampanje pripremljenih izveštaja (u PDF-u)

Dodaci

LIGHT BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Primljene fakture (293 RSD/mes)
Dodatni korisnik za terenski rad (Light verzija) (175 RSD/mes)
Dodatni Basic korisnik (234 RSD/mes)
Dodatni korisnik za terenski rad (234 RSD/mes)
Dodatni Professional korisnik (351 RSD/mes)

Dodatne opcije u vezi:

LIGHT BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Primljene fakture
AI OCR
Slanje i primanje kroz Peppol mrežu

Integracije sa drugim IT sistemima (jednokratna naplata uspostavljanja sistema od 1000 Eur)

Integracija ERP-a ili drugih rešenja za fiskalizaciju i e-račun
Standardno povlačenje o izdatim fakturama
Standardno povlačenje o primljenim fakturama

Standardni dodaci

API za dobijanje dodatnog pečata sertifikovanog od strane EU za arhivirane fakture
API za pripremanje strandardnih knjižnih odobrenja

Dodatne mogućnosti po vašoj meri

Po vašoj meri napravljen algoritam za automatsko generisanje knjižnih odobrenja
Po vašoj meri napravljene komponente
Kompleksne/zahtevne procedure
Konsolidovani podaci o prodaji i troškovima za celu grupu kompanija
Po vašoj meri napravljene transformacije
Po vašoj meri napravljeno importovanje primljenih e-faktura/faktura direktno u vaš ERP
Drugi potrebni/željeni SaaS moduli/komponente skrojene po vašoj meri

Korišćenjem naše usluge dobijate:

intuitivno kreiranje e-Faktura

Usklađenost e-faktura sa svim međudržavnim i EU propisima

besprekorna domaća i međunarodna distribucija

pravnu arhivu svih vaših elektronskih dokumenata

pristup vašim fakturama širom sveta sa bilo kog uređaja

brže, jeftinije i bezpapirno upravljanje fakturama, da se fokusirate na ono što je zaista važno

Počnite sa e-fakturisanjem odmah

Kada budete spremni, prijavite se besplatno i počnite sa e-fakturisanjem