Isplativost prelaska na e-fakture

Posao cveta, a knjige porudžbina su popunjene. Štaviše, računi se isporučuju svakodnevno. Oni moraju biti napisani, pregledani, po potrebi dopunjeni, upakovani, pečatirani i poslati poštom. Podaci o ovim pristiglim računima se otkucavaju, a eventualne netačnosti se uklanjaju. Nakon što su lično postavljeni i arhivirani na papiru, odobravaju se pečatiranjem.

Vreme i novac se troše na svaki od ovih koraka procesuiranja ne-elektronske fakture. Svi ovi koraci povećavaju troškove standardnog fakturisanja; međutim, korišćenjem elektronske fakture većinu ovih procedura možemo eliminisati. To nam omogućava smanjenje troškova za 60 do 80 posto. I sve to uz finansijski izdatak koji je toliko minimalan da se isplati za svega nekoliko nedelja.

Paušalac koji koristi e-fakturisanje e-invoices.online na računaru i telefonu

Isplativost e-faktura i do 80%

Da li želite da uštedite najmanje 6,60 evra po fakturi (dobavljač) ili 11,20 evra po fakturi (kupac)? Upoređivanjem cene papirnih faktura sa automatski obrađenim elektronskim fakturama izračunate su potencijalne uštede u stvarnim okolnostima korisnika naših usluga

Uobičajeni trošak za izdavaoca papirne fakture je 11,10 €. A zapravo košta i primaoca 17,60 € kada se svi troškovi uračunaju. Ovo obuhvata sve operacije, uključujući štampanje, slanje poštom, snimanje, plaćanje, usklađivanje plaćanja, upravljanje gotovinom i arhiviranje. Ovi iznosi se smanjuju za 60 do 80 posto sa e-fakturama.

Isplativost e-faktura

Prvo, eliminisanje fizičkog papira smanjuje troškove za štampanje, slanje poštom, rukovanje i arhiviranje. Pored toga, kada su podaci o fakturi mašinski čitljivi, njihovo prenošenje iz sistema u sistem ne zahteva ručni rad.

Ubedljiv potencijal za uštedu često je glavni faktor koji ohrabruje usvajanje e-fakture, naime finansijska korist vašem poslovanju. Međutim, postoje dodatni faktori koji dobijaju na značaju. E-fakture otvaraju vrata širem e-razvoju jer su fakture suštinske komponente procesa narudžba-isplata i procesa kupovina-plaćanje. Ova poboljšanja uključuju automatizaciju procesa, upravljanje gotovinom i usklađenost.

Elektronska faktura je takođe korisna pristupna tačka u potpuno automatizovane korporativne procedure, kao i u nove tehnologije i sve pametnije načine obrade vaših finansijskih podataka.

E-fakture imaju blagotvorno dejstvo na životnu sredinu, što takođe treba uzeti u obzir. Štetni otisak vašeg poslovanja na okolinu će značajno opasti kada počnete da koristite e-fakture jer neće biti potrebe za rukovanjem, isporukom ili arhiviranjem papirnih računa. Jednostavan rad ide ruku pod ruku sa ekološkom efikasnošću.

Poslovni ljudi stavljaju ruke jedni na druge za stolom sa zelenim ekološkim inicijativama.

Naše rešenje za e-fakturisanje

Rešenja za finansiranje lanca trgovine su posebno korisna za obezbeđivanje finansiranja robe i usluga u celom proizvodnom procesu (od porudžbine do fakture). To znači da i kupac i dobavljač mogu povećati obrtni kapital.

Jedan primer takvog rešenja je naš onlajn servis koji je usluga u oblaku za upravljanje e-fakturama. Koji pomaže profesionalcima i kompanijama u pravljenju e-faktura, distribuciji širom Evrope i zakonom propisanom arhiviranju, povezujući se na različite načine kako bi Vi zadržali Vaš ERP, a i dalje se pridržavali svih regulatornih obaveza. Ostalo je još samo dva meseca da se pripreme i prijave na sistem elektronskih faktura. Zakon o e-fakturama stupa na snagu 1. januara 2023. godine

Često postavljana pitanja

  1. Koliko mogu da uštedim prelaskom na e-fakture?
  2. Prelaskom na E-fakture trošak izrade fakture može se smanjiti za 60 do 80 odsto. I sve to uz finansijski izdatak koji je toliko minimalan da se isplati samo malo nedelje.

  3. Što je najbolje rešenje za ze e fakturu, ako jesam paušalac?
  4. Dobar primer odličnog rešenja je usluga e-Invoices.online, je najprilagodljivi i najpouzdaniji program za e-fakture, zbog svog jakog i efikasnog e-fakturisanja, kao i puno mogućnosti povezivanja koje adaptiraju rešenje potrebama svih preduzeća.

  5. Kao preduzetnik (paušalac) registrovao sam se za sistem e fakture i nisam stavio ‘’drugi tip’’ već ‘’preduzetnik’’ kao vrsta kompanije. Šta sada? 
  6. Morate kontaktirati SEF uslužni centar, jer nije moguće da promenite vrstu kupca nakon registracije.

Za sve informacije o tehničkim detaljima, situacijama i opštim pojedinostima u vezi e-faktura pregledajte listu često postavljenih pitanja i odgovora.