Kreirajte, šaljite, primajte i arhivirajte e-račune

Upravljanje e-računima u cloud-u

Kreirajte, šaljite, primajte i arhivirajte e-fakture

Upravljanje e-fakturama u „klaudu”

Upravljanje fakturama bez utroška papira

ubrzati proces | smanjiti greške | redukovati troškove

- process faster -

- reduce errors -

- cut the costs -

Koja je procedura 
e-fakturisanja?

Završite sve za manje od sat vremena.*

*Za povezivanje putem ERP-a informišite se ovde.

Pogledajte pakete za profesionalce, manja preduzeća i kompanije sa naprednim zahtevima.

Sve za brzo i lakše fakturisanje na jednom mestu, direktno u vašem pretraživaču.

Intuitivan dizajn

Brz i lak kreator e-računa na platformi i koji simulira tipičnu fakturu na papiru.

Jasan pregled

Sortirajte fakture pomoću moćnih filtera. Nikada više nećete izgubiti ni jednu fakturu.

Direktna veza

Šaljite klijentima, portalima e-računa i direktno sačuvajte u zakonski propisanoj arhivi.

Možete da:

Kreirajte e-račune na web-u pomoću našeg intuitivnog generatora e-faktura.

Distribuirajte e-račune klijentima, u zemlji i inostranstvu.

Čuvajte najvažnija elektronska dokumenta u zakonski propisanoj arhivi.

Platite nakon prvih 14 dana!

Isprobajte bez rizika uz našu 45-dnevnu garanciju povrata novca.

Već imate ERP, ali preko njega ne možete da pravite e-račune?

Vaš ERP programer može da prilagodi software:

Povežite svoj ERP sa e-Invoices Online preko API-ja

Nauči kako
1 

Samo jedan dan za celu integraciju

Programeri software-a mogu da integrišu naš API u svoj ERP sistem za jedan dan.

2 

100% tačnosti

Nema grešaka pri prenosu podataka sa ERP-a u naš servis.

3 

Iskoristite prednosti e-Invoices Online

Koristite praktične funkcije iz našeg osnovnog rešenja, kao što je masovno slanje.

4 

Nije potrebna obuka

Možete da nastavite da koristite svoj ERP software kao i ranije.

Ako vaš ERP programer ne može da prilagodi software:

Povežite e-Invoices Online servis preko Virtuelnog štampača

Nauči kako
1 

Bez promene software-a

Povezivanje putem Virtuelnog štampača je kompatibilno svim ERP sistemima. Možete da sačuvate svoj software netaknut i da tako uštedite novac.

2 

Nije potrebna posebna obuka

Vaša kompanija neće morati da troši vreme i resurse na obuku zaposlenih.

3 

Nudi potpunu automatizaciju

Pruža vam mogućnost da potpuno automatizujete distribuciju, direktno iz vašeg software-a za fakturisanje.

4 

Podržava više uređaja i korisnika

Odlučite ko će upravljati fakturama preko korisničkih dozvola. Licencirajte onoliko uređaja koliko vam je potrebno.

Zašto baš e-faktura usklađena sa EU?

e-Faktura je novi standard u upravljanju fakturama širom sveta.

Brža obrada

E-Fakture ubrzavaju slanje, usmeravanje unutar kancelarije i automatsko usklađivanje podataka prilikom prijema e-Faktura, nije dostupno samo za digitalne .pdf ili .jpg fakture.

Jeftinije rukovanje

e-Fakture pružaju velike uštede u štampanju, poštarini i arhiviranju. Uklanja ručno pregledanje i odobravanje primljenih faktura i unos podataka o fakturama u pristupne tačke ili računovodstvene sisteme.

379ed1 85c5e4 59b0db 1891cc 0c8acb 4e63ad ffc339 f9a33d f36e3e 58be85

Međudržavna komunikacija

Olakšava međunarodne trgovinske operacije, zbog trenutne i automatske obrade.

Ekološki

Oslobodite se tona papira koje leže po kancelariji. Bez stvarne potrebe za štampanjem faktura, pomažete svetu, održavajući ga zelenijim.

Šta je e-faktura?

Elektronska faktura (e-Faktura) je faktura koja je izdata, preneta i primljena u formatu strukturisanih podataka koji omogućava automatsku i elektronsku obradu, kako je definisano u Direktivi 2014/55/EU. U skladu je sa evropskim standardom za e-fakturisanje, koji vam omogućava da zamenite fizički papirni obrazac strukturiranim digitalnim obrascem. To nije samo digitalna verzija obične papirne fakture.

Omogućava efikasnije rukovanje i arhiviranje fakture, štedi novac u štampanju, poštarini, pregledanju unutar kancelarije i arhiviranju u papirnoj formi, uklanja potrebu za ručnim pregledom i čitanjem vizuelnog oblika fakture, uklanja ručni unos informacija o fakturi u postojeći sistem, značajno štedi novac u ljudskim resursima i značajno smanjuje greške pri unosu podataka. Ovo se ne može postići digitalnim slikama faktura kao što su .pdf i .jpg.

Pronađite više informacija o prednostima e-fakturisanja.

Krenite još danas

Registrujte svoj posao i počnite

Registruj se