Centralni Registar Faktura - sve što trebate znati

Amandmani napravljeni za Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama Decembra 2017. Uspostavili su obavezu registracije faktura i drugih zahteva plaćanja izdatih javnom sektoru u Centralni Registar Faktura. Ovim procesom upravlja odeljenje za trezor Ministarstva Finansija.

Centralni Registar Faktura počeo je sa radom 1. marta, 2018.

2022. godine CRF ponovo postaje obavezan za neka preduzeća zbog novog zakona o elektronskom fakturisanju.

Centralni Registar Faktura 2022

Ministarstvo Finansija Uprave za Trezor Centralni Registar Faktura je baza podataka koja prati sve fakture i druge zahteve plaćanja poslate između dva trgovačka lica ili javnog sektora kreditora i lica preduzeća.

2013, zakonodavstvo koje je rezultiralo time da Centralni Registar Faktura postane institucija je prošlo. Kasnije 2017. Godine, Ministarstvo Finansija revidiralo je svoj stav o Centralnom Registru Faktura na 3 tačke:

 • Dužnici više ne moraju da šalju fakture u Centralni Registar Faktura

 • Kreditori su samo oni koji šalju fakture

 • Svako kršenje tih obaveza vodi ka jedinstvenim merama.

Zato što je kreditor onaj koji naplaćuje fakturu, pažnja se preusmerila sa dužnika ka kreditoru. Samim tim, dužnost je kreditora da osigura plaćanje fakture, čak i ako mora pitati odgovarajuće organe da kazne dužnika.

Sivi kompjuter sa drvenim čekićem na tastaturi

U ovom slučaju, Trezor služi samo kao posrednik i čuvar podataka. Ministarstvo Finansija je zaduženo za nadzor preuzetih obaveza u javnom sektoru (snimanje, praćenje i prijavljivanje završenih obaveza). Naprotiv, CRF Centralni Registar Faktura sadrži sve informacije koje se tiču samih faktura, uključujući ime, javni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS), broj fakture, datum izdavanja, ukupna suma, i komentar. Prirodno, Centralni Registar Faktura takođe sadrži sve informacije o kreditorima, dužnicima i običnim ljudima.

Ko treba da uradi CRF registraciju faktura

Oni koji trebaju da urade CRF registraciju faktura jesu pravna lica, poverioci, dužnici, fizička lica (lokalni administrator i lokalni korisnik)

Bilo koja vrsta pravnog lica može biti kreditor, kako god postoje ograničenja koja se tiču zaduženika. Ako ste lice privatnog sektora, morate znati da li je pravno lice sa kojima sprovodite biznis završilo CRF registraciju faktura i da li možete da locirate njihov JBKJS.

Ako niste u obavezi da koristite Centralni Registar Faktura, verovatno ćete morati da koristite alternativu registracije na SUF ili SEF. Možete o svakom sistemu videti više kako bi ste videli šta važi za vas, pritiskom na linkove.

Možete koristiti Centar korisnika javnih sredstava da pretražite KJS koristeći veb aplikaciju koja se redovno ažurira ili da ručno tražite dokument koji je ažuriran jednom mesešno i sadrži sve relevantne KJS-ove. Ako lice preduzeća koje tražite postoji, naći ćete JBKJS tako što ćete uneti potrebne informacije u određena polja - što više informacija to bolje.

Prijava na Centralni Registar Faktura

U skladu sa uputstvima za prijavu na Centralni Registar Faktura, lice preduzeća traži CRF registraciju faktura kako bi započeo sa procesom apliciranja. Ako imate kreiran nalog, možete kreirati fakturu nakon što dobijete notifikaciju od Centralnog Registra Faktura da je registracija uspela. U roku od tri dana, lice preduzeća procesira fakture kroz unutrašnji sistem, štampa instrukcije plaćanja, i šalje dokument u KJS. 

Da biste pregledali poslate fakture, ovlašćeni korisnik će se prijaviti u Centralni Registar Faktura koristeći njihov nalog. Ispravke unetih podataka je presudno za ovu fazu apliciranja, što takođe zahteva saradnju između kreditora i dužnika. Najbolje je da kompletno izbegnete greške tako što ćete komunicirati i sarađivati jer kreiranje faktura zahteva vreme i strpljenje.

Dalje, detalji fakture su prikazani i faktura se onda procesira u unutrašnjem sistemu. Lice preduzeća zatim izdaje nalog za prenos, na osnovu kojeg će Centralni Registar Faktura potvrditi valjanost fakture i snimiti plaćanje.

Kako bi zaključio proces, privredni subjekat je postavio status fakture na izmiren.

Možete pogeledati vizuelni prikaz ovog procesa registracije koji je obezbeđen od strane ministarstva finansija za trezor.

CRF registracija faktura

Kako bi proces registracije faktura započeo, moraju se uneti podaci o administartoru fizičkog lica, a tačnost unosa je ključna. Najčešća greška pri registarciji je unošenje pogrešne mail adrese.

Biznismen registruje fakturu u Centralni Registar Faktura koristeći svoj kompjuter i kalkulator.

Potrebni fajlovi moraju se preuzeti sa sajta trezora. Ako je ovo prvi put da pistupate nalogu, to i navedite. Kada ste prikupili sva neophodna dokumenta, predočite ih Odeljenju za trezor koji ste naveli prilikom registracije za pokretanje CRF registracije faktura.

Nije izvodljivo ponovo registrovati isto pravno lice nakon što je obrazac za registraciju popunjen i primljen. Važno je da se povežete sa odgovornom organizacionom jedinicom Uprave za trezor, kojoj ste podneli prijavu za registraciju i zatražite da se pristup Centralnom Registru Faktura ukine ukoliko registracija sadrži greške.

Budite oprezni kada unosite informacije o administratoru i pravnom licu jer ove dve informacije ne moraju uvek da su iste. Pritiskom na link ispod polja gde su podaci navedeni, možete pristupiti informacijama o broju organizacione jedinice.

Vaša email adresa će se koristiti za potvrdu uspešne registracije. Dobićete, takođe, token za izmenu podataka i fajl pod nazivom “registracija.pdf” u istom email-u. Ovaj dokument se mora ištampati, potpisati i staviti pečat pre nego što se dostavi odgovarajućoj organizacionoj jedinici trezora sa ostalom potrebnom dokumentacijom.

Obaveze Centralnog Registra Faktura

Postupak podnošenja zahteva za registaciju i rad u Centralnom registru za fakture sprovodiće se prema uputstvu za korisnike, i u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku CRF registracije faktura, tj. drugih zahteva za plaćanje kao i načinu i sadržaju Centralnog registra faktura (Službeni glasnik RS broj 7/2018).

Ukoliko se ova formalna obaveza ne ispuni, dužnik-subjekat javnog sektora neće biti obavezan da plati iznos fakture. Ovo može biti posebno značajno u postupcima prinudne naplate i obračuna kamate u slučaju kašnjenja sa isplatom, kao i u pitanju zastarelosti trvdnji.

Unošenje e-fakture u Centralni Registar Faktura

Da bi registrovali fakturu, morate je uneti u Centralni Registar Faktura. Fakture mogu biti unete individualno, grupno ili koristeći ostatak interfejsa. Samo kada centralni grafični interfejs registra faktura nije dostupan, koristi se ostatak interfejsa. Identifikacija fakture (IDF) se dobija za fakture koje su ispravno registrovane na registru faktura.

Sledeći detalji moraju biti uneti kako bi ste registrovali fakture:

 • JBKJS dužnika

 • Broj fakture/profakture (a to je u stvari poziv na broj ili instrukcija za plaćanje)

 • Iznos

 • Datum izdavanja

Tačnost unetih podataka je glavna obaveza dužnika i kreditora. Samim tim, uverite se da su uneti podaci tačni tako što ćete ih proveriti više puta.

Datum izdavanja fakture je datum registrovanja fakture. Kada god ažurirate ili otkažete fakturu, originalan datum fakture je zamenjen novim datumom.

Možete naći više detaljnih instrukcija za Centralni Registar Faktura na njihovom sajtu.

Kontakt Centralnog Registra Faktura

Za više informacija ili pitanja koje se tiču Centralnog Registra Faktura, možete kontaktirati njihov korisnički servis na mail [email protected]

Za pomoć oko upravljanja e-fakturisanja i CRF možete takođe pogledati e-Invoices Online rešenja.

Često postavljana pitanja o Centralnom Registru Faktura

 1. Ko mora koristiti Centralni Registar Faktura (CRF)?
 2. Lica koja izdaju fakture javnom sektoru. Oni su onda klasifikovani kao kreditori ili dužnici i moraju podneti ili ne podneti fakture shodno tome. A od 2017. Samo kreditori moraju slati fakture.

 3. Kako početi korišćenjeCentralnog Registra Faktura
 4. Morate poslati zahtev za registraciju na Centralni Registar Faktura. Kada vaš zahtev bude odobren, možete napraviti vašu prvu CRF registraciju faktura. Nakon 3 dana instrukcije za plaćanje će se ištampati i poslati dužniku.

 5. Da li trebate da se registrujete na na Centralni Registar Faktura, SEF ili SUF??
 6. Najbolji način da saznate koji sistem je najbolji za vas jeste da pročitate naš SEF vs SUF članak, zajedno sa onim koji ste upravo pročitali o Centralnom Registru Faktura i da vidite koje obaveze se odnose na vas.

Za sve informacije o tehničkim detaljima, situacijama i opštim pojedinostima u vezi e-faktura pregledajte listu često postavljenih pitanja i odgovora.

Šta se događa u drugim zemljama u Evropi?