Šta je SUF sistem i koja je njegova svrha?

Sa SUF omogućava preuzimanje faktura iz sistema e-faktura ili ručno unošenje faktura u sistem, kao i da ih sačuvaju u elektronskom obliku, sa mogućnošću uvida originalne fakture u PDF formatu, ali je SUF sistem dostupan samo korisnicima javnih sredstava. SUF prijava je moguća na državnoj platformi.

Uvođenje e-fakture menja iz korena način na koji vodite biznis. Iako je elektronska faktura jednako zakonski uvažena kao i ona u papirnom obliku, javljaju se važne prednosti i smanjenja troškova koji se tiču metoda dostave i procesuiranja. E-Invoices online je API za razmenu i čuvanje e-faktura. On objedinjuje sve prednosti SEF-a i SUF-a u jedno rešenje koje je lako za korišćenje.

Šta je SUF?

Za potrebe korisnika javnih sredstava, Kancelarija za Informacione Tehnologije i Služba vlade su kreirali softversko rešenje SUF.

SUF je sistem za prijem, čuvanje, potvrđivanje i pripremu ulaznih faktura, što bi trebalo da omogući prijem i upravljanje primljenih faktura od dobavljača.

 • SUF je veb platforma koja omogućava prijem e-faktura ili ručno unošenje faktura ukoliko je faktura dostavljena u papirnom obliku.

 • Putem SUF prijave možete da sačuvate, potvrdite, tražite i pripremate za slanje samo dolazne fakture koje ste primili od dobavljača.

SUF dozvoljava ručni unos faktura u sistem e-fakturisanja i preuzimanje faktura. Takođe dozvoljava čuvanje faktura u elektronskom obliku uz opciju pregleda originalne fakture u PDF obliku.

SUF je sistem koji je smešten u Državnom Informacionom Centru. On nudi najsavremenije opcije za upravljanje fakutrama, potvrđivanje, pregled i automatsko knjiženje ulaznih faktura. On takođe korisnicima javnih sredstava daje opciju kreiranje bezbroj jedinstvenih korisničkih naloga sa različitim nivoima pristupa.

Sistem elektronskih faktura SEF je informaciono tehnološko rešenje kojim upravlja centralni informacioni posrednik preko kojeg se šalju, primaju, evidentiraju, obrađuju i čuvaju elektronske fakture.

Sistem e-faktura SEF namenjen je svim subjektima javnog sektora, subjektima privatnog sektora, kao i dobrovoljnim korisnicima, među kojima se podrazumevaju paušalci, poljoprivredna gazdinstva i fizička lica.

Prednosti korišćenja API-ja u sistemu e-faktura Srbije

Uz korišćenje API-ja, potreban vam je samo jedan program za upravljanje svime što je uključeno u SEF i SUF sistemima. API je specijalizovani poslovni interfejs koji vrši uslugu prenosa informacija i podataka od pošiljaoca do primaoca uz primenu bezbednosnih, informacionih i sertifikacionih standarda.

Pogled na sistem e-fakturisanja Srbije sa API vezom

API omogućava integraciju servisa za slanje e-faktura u većinu računovodstvenih programa - ERP-ova, pa tako osigurava brzu i bezbednu razmenu e-faktura.

Pogled na sistem e-fakturisanja Srbije sa integraciju API e-Invoices online

Pročitajte još o programu za fakturisanje ovde

Često postavljana pitanja o SUF-u

 1. Kako se prijavljuje u SUF?
 2. Demo verzija SUF-a je dostupna, što znači da je SUF prijava moguća uz pomoć korisničkog imena i lozinke. Registracija će kasnije biti moguća na dva različita načina:

  • Kvalifikovanim elektronskim sertifikatom

  • Dvofaktorskom autentikacijom

 3. Kako unosimo fakture u SUF?
 4. Fakture se u SUF mogu unositi ručno, tačnije prekucavanjem i prilaganjem skenirane originalne fakture. Drugi način je automatsko učitavanje faktura u SUF, preko portala E-faktura (SEF).

 5. Da li se SUF nadovezuje na platformu za elektronske fakture?
 6. Sistem e-faktura je portal koji će, prema Zakonu o elektronskom fakturisanju, morati da koriste i javni i privatni sektor. SUF je dostupan samo korisnicima javnih sredstava.

Za sve informacije o tehničkim detaljima, situacijama i opštim pojedinostima u vezi e-faktura pregledajte listu često postavljenih pitanja i odgovora.