Počnite da kreirate e-fakture sada, a platite nakon prvih 30 dana. 

Izaberite paket koji vam odgovara.

Trenutni paket:

Mjesečno
Godišnje
 
50/god.
4,16 /mjes.
5/mjes.
naplaćuje se godišnje
naplaćuje se mjesečno

LIGHT

 

Funkcionalnosti:

 • Generisanje faktura direktno u internet pretraživaču
 • Transformacija u potreban format fiskalizacije ili e-fakture
 • Pošalji domaćem ili stranom kupcu putem email-a
 • Dostavi domaćoj PU (Poreskoj Upravi)
 • Generiši automatski i pošalji/fiskalizuj storno dokument
 • Generiši PDF (sa podacima o fiskalizaciji i dokazima o slanju)
 • Download-uj ili štampaj fakture i priloge
 • Pristup vizuelizaciji dokumenata 24/7 gdje god se nalazili u toku čitavog ciklusa dokumenta
 • Generisanje i štampanje izvještaja za PU

Jedini mogući Dodaci:

 • Primljene fakture (2,5 eur/mjes)

Ograničenja:

 • Izdate fakture: 10/mjes
 • Primljene fakture: 20/mjes
 • Broj korisnika: 2 (jedan nalog za izdavaoca faktura i jedan za knjigoviđu)
Saznaj više 14 dana besplatne probe!

Potpuno besplatno 14 dana!

Bez podataka kartice. Neograničeno korišćenje. Bez obaveza.

 
100  /god.
8,33 /mjes.
10 /mjes.
naplaćuje se godišnje
naplaćuje se mjesečno

BASIC

Sve iz LIGHT, plus:

Funkcionalnosti:

 • Generisanje faktura direktno u internet pretraživaču (personalizovanih uz pomoć loga i ličnog potpisa)
 • Izdavanje faktura u različitim valutama
 • Transformacija u format e-fakture (po domaćem zakonu ili po Peppol BIS parametrima) ili fiskalizacija
 • Generisanje vizuelizacije u PDF formatu napravljene fakuture (u zahtijevanom jeziku)
 • Dodavanje do 5 propratnih dokumenata, svaki do 20MB
 • Automatsko slanje svih dokumenata domaćim ili stranim kupcima putem email-a
 • Dostava na Sistem Poreske uprave (SEP)
 • Generisanje PDF dokumenta za arhivu (uključujući podatke o fiskalizaciji i o slanju)
 • Download ili štampanje faktura i dodataka
 • Generisanje i slanje/fiskalizacija Avansnih faktura
 • Upotreba Avansne fakture kao način plaćanja na jednoj ili više propratnih faktura
 • Automatsko generisanje i slanje/fiskalizacija storno računa (uz jedan referentni dokument)
 • Slanje Profaktura i automatska distribucija kupcu kroz naš servis
 • Download ili štampanje faktura i propratnih dokumenata
 • Pristup vizuelizaciji dokumenata 24/7 gdje god se nalazili u toku čitavog ciklusa dokumenta

Ograničenja:

 • Izdate fakture: 150/mjes
 • Primljene fakture: 200/mjes
 • Broj korisnika: 3

Dodatni korisnici:

 • Dodatni korisnik za terenski rad (Light verzija) (1,5 eur/mjes)
 • Dodatni Basic korisnik (2 eur/mjes)

Dodatne opcije u vezi:

 • Primljenih faktura:
  • Primljene fakture koje nijesu e-fakture (povučene putem enkriptovanog e-mail kanala) (3 eur/mjes)
  • AI OCR za automatsko očitavanje primljenih faktura koje nijesu e-fakture (5 eur/mjes)
 • Mreža za distribuciju:
  • Slanje i primanje kroz Peppol mrežu - za registrovane kupce (10 eur/mjes)
Saznaj više 14 dana besplatne probe!

Potpuno besplatno 14 dana!

Bez podataka kartice. Neograničeno korišćenje. Bez obaveza.

 
200 /god.
16,66 /mjes.
20 /mjes.
naplaćuje se godišnje
naplaćuje se mjesečno

Professional

Sve iz BASIC, plus:

Funkcionalnosti:

 • Generisanje i slanje/fiskalizacija Kreditnih odobrenja (mogućnost navođenja više referentnih dokumenata)
 • Odabir templejta fakture
 • Izdavanje periodičnih faktura

Količine:

 • Izdate fakture: 5000/mjes
 • Primljene fakture: 10000/mjes
 • Broj korisnika: 5

Dodatni korisnici:

 • Dodatni korisnik za terenski rad (2 eur/mjes)
 • Dodatni Professional korisnik(3 eur/mjes)

Dodatne opcije u vezi:

 • Integracije sa drugim IT sistemima (jednokratna naplata uspostavljanja sistema od 1000 Eur)
  • fakture koje su generisane u vašem ERP-u se mogu poslati na servis putem jednog jednostavnog API-ja
  • proizvođači ERP-a su uključeni u integraciju; osnovna integracija se može obaviti u toku jednog radnog dana
  • sve e-fakture ili zavtjevi za fiskalizaciju se nalaze u okviru servisa
  • bilo kakva tehnička podrška pri integraciji je uključena
 • Standardno povlačenje (ili povlačenje putem API-ja) finansijskih podataka o izdatim fakturama radi prenosa u računovodstveni sistem
 • Standardno povlačenje (ili povlačenje putem API-ja) finansijskih podataka o primljenim fakturama radi prenosa u računovodstveni sistem
 • Standardni dodaci:
  • API za dobijanje dodatnog pečata sertifikovanog od strane EU za arhivirane fakture (Kako bi se one mogle koristiti na svim sudovima EU i nekih dodatnih država).
  • API za pripremanje strandardnih knjižnih odobrenja (knjižno odobrenje na osnovu perioda)
Saznaj više 14 dana besplatne probe!

Potpuno besplatno 14 dana!

Bez podataka kartice. Neograničeno korišćenje. Bez obaveza.

 
500 /god.
41,66 /mjes.
50 /mjes.
naplaćuje se godišnje
naplaćuje se mjesečno

BUSINESS

Sve iz PRO, plus:

Funkcionalnosti:

 • Periodično i “na zahtjev” izvještavanje o porezima
 • Izrada zakonom utvrđenih izveštaja i e-izveštaja
 • Slanje pripremljenih zakonom utvrđenih e-izvještaja Poreskoj upravi
 • Preuzimanje ili štampanje pripremljenih izvještaja (u PDF-u)
Dodatne mogućnosti po vašoj mjeri (napredne opcije koje su napravljene samo za vaše preduzeće):

(cijena po projektu; u saradnji sa partnerskom firmom TailoredSaaS.com)

 • Po vašoj mjeri napravljen algoritam za automatsko generisanje knjižnih odobrenja
 • Po vašoj mjeri napravljene komponente za potvrđivanje primljenih faktura prema prethodno usaglašenim načinima rada
 • Kompleksne/zahtjevne procedure distribucije troškova koje podrazumijeva način potvrđivanja primljenih faktura
 • Konsolidovani podaci o prodaji i troškovima za celu grupu kompanija
 • Po vašoj mjeri napravljene transformacije svih primljenih faktura u željenom formatu (za jednostavniju implementaciju povlačenja faktura putem ERP-a)
 • Po vašoj mjeri napravljeno importovanje primljenih e-faktura/faktura direktno u vaš ERP
 • Drugi potrebni/željeni SaaS moduli/komponente skrojene po vašoj mjeri
Saznaj više 14 dana besplatne probe!

Potpuno besplatno 14 dana!

Bez podataka kartice. Neograničeno korišćenje. Bez obaveza.

14-dnevni probni rok Vam daje pristup kompletnom servisu bez restrikcija

Više detalja o paketima programa za e-fakture 

Ograničenja

LIGHT BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Broj korisnika 2 3 5 50
Izdate fakture 10/mjes 150/mjes 5000/mjes neograničeno
Primljene fakture 20/mjes 200/mjes 10000/mjes neograničeno

Funkcionalnosti

LIGHT BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Generisanje faktura/e-faktura direktno u internet pretraživaču

Funkcionalnosti

LIGHT BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Generisanje faktura/e-faktura direktno u internet pretraživaču
Transformacija
Slanje
Dostavi domaćoj PU
Generisanje storno dokumenta
Automatsko popunjavanje kupaca
Generisanje PDF-a
Download
Pristup 24/7
Generisanje i štampanje izvještaja za PU
Personalizovanje faktura uz pomoć logo-a i ličnog potpisa
Izdavanje faktura u različitim valutama
Transformacija u format e-fakture po Peppol BIS parametrima
Generisanje vizuelizacije (PDF u zahtijevanom jeziku)
Dodavanje do 5 propratnih dokumenata
Slanje propratnih dokumenata
Generisanje PDF dokumenta za arhivu
Avansne fakture
Plaćanje avansnom fakturom
Jedan referentni dokument
Slanje Profaktura kroz naš servis
Knjižno odobrenje
Generisanje Kreditnih odobrenja
Odabir templejta fakture
Izdavanje periodičnih faktura
Periodično i “na zahtjev” izvještavanje o porezima
Izrada zakonom utvrđenih izveštaja i e-izveštaja
Slanje pripremljenih zakonom utvrđenih e-izvještaja Poreskoj upravi
Preuzimanje ili štampanje pripremljenih izvještaja (u PDF-u)

Dodaci

LIGHT BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Primljene fakture (2,5 eur/mjes)
Dodatni korisnik za terenski rad (Light verzija) (1,5 eur/mjes)
Dodatni Basic korisnik (2 eur/mjes)
Dodatni korisnik za terenski rad (2 eur/mjes)
Dodatni Professional korisnik(3 eur/mjes)

Dodatne opcije u vezi:

LIGHT BASIC PROFESSIONAL BUSINESS
Primljene fakture
AI OCR
Slanje i primanje kroz Peppol mrežu

Integracije sa drugim IT sistemima (jednokratna naplata uspostavljanja sistema od 1000 Eur)

Integracija ERP-a ili drugih rješenja za fiskalizaciju
Standardno povlačenje o izdatim fakturama
Standardno povlačenje o primljenim fakturama

Standardni dodaci

API za dobijanje dodatnog pečata sertifikovanog od strane EU za arhivirane fakture
API za pripremanje strandardnih knjižnih odobrenja

Dodatne mogućnosti po vašoj mjeri

Po vašoj mjeri napravljen algoritam za automatsko generisanje knjižnih odobrenja
Po vašoj mjeri napravljene komponente
Kompleksne/zahtjevne procedure
Konsolidovani podaci o prodaji i troškovima za celu grupu kompanija
Po vašoj mjeri napravljene transformacije
Po vašoj mjeri napravljeno importovanje primljenih e-faktura/faktura direktno u vaš ERP
Drugi potrebni/željeni SaaS moduli/komponente skrojene po vašoj mjeri

Ostala rešenja

Započnite sada