Opšti pregled e-faktura u Srbiji

Novi elektronske fakture zakon u Srbiji doneo je mnoge promene u fakturisanju. Do sada smo fakture slali u papirnoj formi poštom ili u .pdf formatu putem e-maila. Sa digitalizacijom dolazi modernizacija i u ovoj oblasti zbog čega se e-fakturisanje sve više uvodi u poslovni svet.

E-fakture u Srbiji

Za kompanije koje već imaju ERP/CRM pružamo rešenje kojim će zadržati svoj program i povezati ga sa našim servisom preko API-ja ili virtuelnog štampača (što je naše jedinstveno rešenje za kompanije koje ne mogu da priušte da koriguju ili zamene svoje programe) i na taj način dobiju mogućnost e-fakturisanja!

Nudimo kompletno rešenje za profesionalce, mala, srednja i velika preduzeća.

Sa e-Invoices Online možete kreirati i primati e-fakture i automatski ih slati na SEF portal i čuvati u eArhivi i na taj način biti u skladu sa svim zakonskim izmenama.

E-faktura nije samo digitalni oblik obične, papirne fakture, već .xml dokument sastavljen od svih podataka koji se nalaze na običnoj fakturi. Podaci se mogu slati i automatski upisivati u različite baze podataka, ubrzavaju se procedure potrebne za knjiženje, ubrzava se nacionalna i međunarodna komunikacija, a ovaj metod nas oslobađa ručnog pregleda, sertifikacije i prepisivanja u programe fakturisanja. Sve ovo donosi značajne uštede troškova i vremena, uštede u broju zaposlenih, otpremi i štampanju. Cela arhiva e-faktura sada može da se čuva u oblaku. 

Čovek kuca na tastaturi računara sa virtuelnim ekranom

Kada e-fakture stupaju na snagu?

Svaka kompanija u Srbiji koja posluje sa državnim sektorom (B2G) ili sa drugim kompanijama (B2B) mora, od 1.5. tj. od 1.7. za B2B, obezbediti rešenje za kreiranje e-faktura i dostaviti svaku e-fakturu na nacionalni portal pod nazivom sistem elektronskih faktura, odakle njegov kupac može da je preuzme ukoliko želi. Od 1.1.2023, kompanije takođe moraju biti u mogućnosti da izdaju e-fakture kompanijama iz privatnog sektora.

Možete pročitati detaljnije o e-fakture rokovi, ili pogledati kratak pregled u tabeli ispod.

Obaveza subjekta privatnog sektora Početak primene
Izdavanje elektronske fakture subjektu javnog sektora (budžetlijama i javnim preduzećima) 1. maj 2022
Prijem i čuvanje elektronskih faktura (izdatih od strane subjekata javnog i privatnog sektora) 1. jul 2022
Izdavanje elektronske fakture subjektu privatnog sektora 1. januar 2023
Evidentiranje obračuna PDV osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora 1. januar 2023.

Obaveza subjekta javnog sektora Početak primene
Izdavanje elektronske fakture subjektu javnog sektora 1. maj 2022.
Prijem i čuvanje elektronskih faktura (izdatih od strane subjekata javnog i privatnog sektora) 1. maj 2022.
Evidentiranje obračuna PDV osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora 1. maj 2022
Izdavanje elektronske fakture subjektu privatnog sektora 1. jul 2022.

Često postavljana pitanja

 1. E-fakture se šalju putem e-maila, u PDF ili JPG formatu?
 2. Ne, e-fakture se šalju u .XML formatu preko SEF-a.

 3. Što je SEF?
 4. SEF sistem elektronskih faktura omogučava da šaljete e-fakture vašim klijentima. Država sa SEF-om vrši pregled svih e-faktura u državi. E-fakture se šalju u .XML formatu, sa dodanim PDF-om, kao priloga.

 5. Što je .XML format?
 6. XML format je jednostavan tekstovni file, sa podaci iz fakture. Lakše se integriše u elektronskem sisteme kao podaci sa JPG ili PDF formata. Popunjava se po UBL 2.1 standardu, kojega koristi tudi Evropa.

 7. Zašto nam treba SEF sistem elektronskih faktura?
 8. Upravljanje e-fakture: izdavanje/slanje, primanje, čuvanje, prihvatanje/odbijanje - odnosi se na subjekte javnog sektora (državne institucije i javna preduzeća) i subjekte privatnog sektora, kojim se u smislu zakona smatraju PDV obveznice.

  Evidentiranje PDV: evidentiranje PDV od strane poreskih dužnika u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, što pored subjekata javnog i privatnog sektora u smislu zakona, uključuje i pravna lica i preduzetnike koji nisu PDV obveznici (npr. lice koje nije u PDV sistemu se smatra poreskim dužnikom za usluge primljene iz inostranstva).

  UVažna napomena: Izdavanje e-Faktura i evidentiranje PDV u sistem elektornskih faktura ne utiču na obaveze podnošenja PDV prijave i popunjavanja POPDV Obrasca, koje su obveznici dužni da vrše na isti način, kao i pre donošenja Zakona o elektronskom fakturisanju.

 9. Kakve su kazne ako ne sredim program za e-fakture?
 10. Kazne su od 50.000 do 2.000.000 dinara, i odgovorni su pravno lice- subjekt privatnog ili javnog sektora, preduzetnik, informacioni posrednik, kao i odgovorna lica u pravnim licima. Kaznene odredbe propisane su u članovima 18-21, Zakona o elektronskom fakturisanju.

 11. Ko je dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura SEF?
 12. Pravna lica i preduzetnici koji nisu u sistemu PDV.

 13. Koliko se dugo čuvaju e-fakture između javnog i privatnog sektora?
 14. Javnog sektora, čuvaju se trajno, privatnog sektora čuvaju se 10 godina.

Imate još pitanja?

e-Invoices Online nudi 3 rešenja za fakturisanje:

1. Kreiranje faktura na WEB-u

Naše rešenje nudi kreiranje e-faktura na intuitivan i grafički prilagođen način. Izuzetno je jednostavno za korišćenje, a istovremeno nudi izuzetno moćne korisničke funkcionalnosti za kompanije sa većim registrima artikala. Kreirane e-fakture možete poslati direktno sa našeg servisa na državni portal, svom klijentu ili ih sačuvati u servisu. Servis nudi i eArhivu, tako da možete bezbedno da skladištite sve svoje fakture u oblaku i tako ispunite zakonske potrebe za posedovanjem takve arhive.

Za profesionalce i mala preduzeća

Preporučujemo BASIC paket za samostalne preduzetnike i mala preduzeća koja su do sada fakturisala pomoću programa za uređivanje teksta ili tabele. Pomoći njega mogu izuzetno lako i brzo da kreiraju fakture u internet pretraživaču, sve fakture bezbedno da čuvaju na jednom mestu i da ih istovremeno šalju na nacionalni portal.

Srednje i velike kompanije

Za firme sa većim potrebama, kao što je slanje računa u inostranstvo, pravljenje registra artikala, dodavanje priloga i sl. ipak preporučujemo PROFESIONALNI i BIZNIS paket. Između ostalog, BIZNIS paket omogućava pripremu i istovremeno slanje svih e-računa jednim klikom i automatsko čuvanje računa u eArhivi.

2 i 3. Za kompanije sa ERP ili CRM programima

Za kompanije koje već imaju svoje ERP i CRM programe napravljene specijalno po njihovim potrebama, pa samo treba da generišu e-fakture i predaju ih na SEF portal!

Poslovni ljudi gledaju program za e-fakture na računaru

Neke kompanije već imaju svoj program naplate, koji dobro poznaju i ne žele da menjaju način rada, ali moraju da ispoštuju zakonske uslove. Promena takvog programa bila bi skupa i dugotrajna za kompanije, tako da one to zaista ne žele.

 Za njih obezbeđujemo kanal veze preko API-ja tako da mogu da povežu svoj ERP sa našom uslugom, a fakture kreirane u njihovom ERP-u im se onda jednostavno prikazuju u našoj usluzi odakle se šalju gde god treba. Sve što treba da urade je da kontaktiraju autore softvera koji sada koriste, isporuče im jednostavne API-je, a autor može integrisati kanal za povezivanje u svoje rešenje u toku jednog dana! (Dostupno u PROFESIONALNIM i POSLOVNIM paketima.) 

Međutim, kako pokazuje praksa, to nije uvek moguće. Pogotovo za velike kompanije koje su dugo na tržištu, godinama unazad su osmislile ili čak naručile program dizajniran posebno za njihove potrebe, koji ni pod kojim uslovima ne žele da promene, a autori ovog programa nisu u stanju da integrišu naše API-je u njihov program naplate. Iz tog razloga postavljamo kanal veze preko virtuelnog štampača. Ovo omogućava da program fakturisanja ostane potpuno nepromenjen, a da kompanije kreiraju i distribuiraju e-fakture do željene destinacije. Uz pomoć malog programa koji se zove virtuelni štampač, na koji kompanije „štampaju“ fakturu, presreću je i zatim šalju na naš server, gde se procesom ekstrakcije izvlače podaci iz fakture i pretvaraju u e-fakturu. Fakture se tada pojavljuju u našem servisu odakle ih možete poslati na željeno odredište. Ovo rešenje se pravi za svaku kompaniju posebno nakon uvodnog sastanka i dostupno je u CUSTOM paketu.

Našu uslugu (osim povezivanja putem kanala, jer bi vam za to trebao vaš ERP) možete testirati i isprobati u Demo kompaniji, da osigurate da ste zaista sto posto zadovoljni.

Pripremite se za e-fakturisanje

Novi zakon koji uvodi obavezno e-fakturisanje je sledeći korak u modernizaciji srpske privrede. Ova promena je korisna i za vladu i za preduzeća koja koriste SEF. Krajnji rok da sva obavezna preduzeća pređu na e-fakturisanje brzo se bliži 1.1.2023. Uverite se da ste spremni za predstojeće promene i pronađite najbolje rešenje za svoje poslovanje koje nudi e-Invoices Online.

Za sve informacije o tehničkim detaljima, situacijama i opštim pojedinostima u vezi e-faktura pregledajte listu često postavljenih pitanja i odgovora.